Top

Huurvoorwaarden;


1. De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen.
    De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben geleverd.
2. Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de
    reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.

3. De in artikel 2 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de gestelde inleverdatum van de fiets contant voldaan worden aan de verhuurder.
4. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen.
5. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
6. Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.
    Gebruik van de rijwielen is geheel voor eigen risico.
   1 Persoon per fiets en 2 personen per tandem (max. 175kg.).
   Op het zadel zitten ,dus niet staan.
   De E-bike bestuurder mag geen andere fietsen trekken.